Home / Wat is / Fundamenteel

Fundamenteel

Fundamenteel

Een aandeel en het daarbij behorende bedrijf heeft ook vele fundamentele indicatoren.

Bijvoorbeeld het eigen vermogen, dus wat de onderneming werkelijk waard is zonder naar goodwill etc te kijken. Meestal wordt hier naar gekeken om in de toekomst te beoordelen of een bedrijf levensvatbaar is/blijft.

Ook kan het bedrijf vanuit hun eigen vermogen winst uitkeren, oftewel dividend.
Ook het dividend rendement is een belangrijke indicator, dus welk percentage/dividendrendement wordt uitgekeerd. Men wil tenslotte toch dat gezien het risico dat men heeft een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal dan op de bank waar weinig risico wordt gelopen.

Plus500
Ebitda, oftewel de winst voor rente, belasting, afschrijving op leningen en goodwill.
Hier wordt ook sterk naar gekeken, aangezien dat werkelijk zegt hoe het met het bedrijf gaat. Dus dit is ongeveer de bruto winst.

Cashflow (kasstroom)wordt ook veel genoemd. Het zegt of het een positieve of negatieve in -en uitgaven stroom heeft, dus komen er meer liquide middelen binnen dan eruit gaan.
Een negatieve cashstroom kan betekenen dat het niet goed gaat met het bedrijf.
Daardoor zouden ze misschien weer een emissie moeten doen, waardoor er meer aandelen op de markt komen en dus minder winst per aandeel er overblijft.

over fruitorg

Bekijk ook

Openen en sluiten bij winst of verlies

Hoe open ik een positie? Dat is erg makkelijk, druk op de knop kopen of …